Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
RSS
środa, 31 sierpnia 2016

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania kadrze zatrudnionych przez siebie pracowników obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli w skrócie z bhp.

Szkolenie to jest bardzo istotne, gdyż pracownik musi znać zasady swojej pracy oraz wiedzieć jak zachować się w określonych sytuacjach.
Kurs BHP dostarcza wiedzy z zakresu:
-czynników środowiska pracy, które mogą negatywnie odbić się na bezpieczeństwie oraz zdrowiu pracownika,
-środków i działań zapobiegawczych,
-przepisów i zasad bhp koniecznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
-odpowiedzialności za naruszenie zasad bhp,
-postępowania w razie nieprawidłowości,
-udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Pierwsze szkolenie okresowe bhp pracownik musi odbyć w przeciągu pół roku od rozpoczęcia pracy w przypadku pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz do 12 miesięcy od objęcia posady na pozostałych stanowiskach.
Szkolenie bhp musi zakończyć się egzaminem. Jego pozytywny wynik zatwierdzany jest zaświadczeniem.

środa, 24 sierpnia 2016

 

Ostatnie badania wykazały, że pracodawcy bardzo często nadużywają zleceń. Okazuje się, że umowy etatowe nałogowo zastępowane są kontraktami cywilnoprawnymi. Celem przedsiębiorców jest ograniczenie  kosztów pracy, jednak tym samym dopuszczają się oni poważnych nadużyć w stosunku do pracowników.

Pracownik nie ma prawa zatrudnić pracownika na podstawie umowy zlecenie, jeżeli wykonuje on obowiązki w warunkach odpowiadających umowie o prace.
Skalę tego problemu może zobrazować fakt, że w pierwszej połowie bieżącego roku zostało skierowanych ponad 1 000 wniosków o zastąpienie umów cywilnoprawnych umowami o pracę. Sprawa dotyczyła niemalże 5 000 pracowników, skutkiem czego ponad połowa z nich otrzymała etat.

Zatrudnienie pracownika według umowy śmieciowej ogranicza koszty pracodawcy o opłaty związane z jego ubezpieczeniem, chorobą, urlopem wypoczynkowym itd.

Aby uatrakcyjnić umowę zlecenie 1. stycznia 2017 r. w życie wejdzie ustawa podnosząca minimalne wynagrodzenie godzinowe zatrudnianych pracowników do 13 złotych.

 

środa, 17 sierpnia 2016

Przedsiębiorcy bardzo chętnie wymieniają pracowników na maszyny. Trudno się temu dziwić wykonują one dokładne polecenia, są sprawne, szybkie i nigdy się nie męczą. 
Urządzenia technologiczne jednak nigdy nie będą w stanie w pełni zastąpić człowieka. Powód jest jeden. Maszyna nie potrafi myśleć, robi tylko i wyłącznie to, do czego została zaprogramowana.

Człowiek w przeciwieństwie do sztucznej inteligencji, aby efektywnie pracować musi odpowiednio wypocząć. Stąd też zasady określające normy i czas pracy.

Każdemu pracownikowi należy się urlop wypoczynkowy i żaden pracodawca nie może mu tego prawa odebrać. Co więcej, nie istnieje również możliwość dobrowolnego zrzeczenia się obowiązujących go dni wolnych.

Pracownik posiada prawo do urlopu w wysokości 20 dni, jeśli jednostka zatrudniona była krócej niż 10 lat oraz 26 dni jeżeli zatrudnienie trwało więcej.
Czas zatrudnienia nie oznacza czasu, który podmiot pracuje dla konkretnej firmy. Jest to czas obejmujący również czas zatrudnienia we wszystkich poprzednich instytucjach, a także lata nauki.

Czas spędzony w szkole traktowany jest następująco:
zasadnicza szkoła zawodowa- 3-letnie zatrudnienie,
średnia szkoła zawodowa- 5-letnie zatrudnienie,
średnia szkoła ogólnokształcąca- 4-letnie zatrudnienie,
szkoła policealna- 6-letnie zatrudnienie,
szkoła wyższa- 8-letnie zatrudnienie.

Bardzo istotne jest, że okresy nauki w różnych szkołach się nie sumują.

Sprawdź też czym jest dokumentacja kadrowo-płacowa <tutaj>

 

środa, 10 sierpnia 2016

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę przewija się cała masa dokumentów. Nie każdy z nich stanowi jednak dowód księgowy. 

Dowody księgowe to podstawa zapisów księgowych. Aby konkretne akta stanowiły dowody księgowe zawierać muszą określone elementy, które umożliwiają szczegółowe odzwierciedlenie dokonanej operacji gospodarczej.

Podstawowe elementy dowodów księgowych:
-rodzaj dowodu i numer identyfikacyjny,
-dane stron dokonujących operacje gospodarcze,
-opis dokonanej operacji (istotne jest aby treść była zrozumiała i pełna),
-data przeprowadzenia operacji,
-podpis osoby, która dany dowód wystawia oraz jednostki, która go przyjmuje,
-stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.  

Dokumenty księgowe dzielimy na:
-dowody zewnętrzne obce- czyli akta otrzymane od zewnętrznych kontrahentów,
-dowody zewnętrzne własne- dokumenty, które są wystawiane przez wewnętrzną jednostkę, a następnie przekazywane w oryginale kontrahentom.
-dowody wewnętrzne- obejmują ewidencjonowanie operacji zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa.  

 

środa, 03 sierpnia 2016

 

Podczas prowadzenia firmowej dokumentacji bardzo często pojawiają się skróty z zakresu księgowości. Aby ułatwić odczytanie wszelkich niezbędnych formularzy warto te skrótowce wyjaśnić.

WB- wyciąg bankowy,
PK- polecenie księgowania,
Fa VAT- faktura VAT,
R-k- rachunek,
RK- raport kasowy,
KP- kasa przyjmie,
KW- kasa wypłaci,
OT- przyjęcie środka trwałego,
LT- likwidacja ŚT,
PT- przekazanie ŚT,
Pz- przyjęcie zewnętrzne,
Wz- wydanie zewnętrzne,
Pw- przyjęcie wyrobów,
Rw- rozchód wewnętrzny,
Mm- przesunięcie międzymagazynowe.    
KPiR- Księga Przychodów i Rozchodów,
KH- Księga Handlowa,
ZUS- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
US- Urząd Skarbowy,
RMUA- Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej,
PIT- podatek od dochodów osobistych,
CIT-podatek od dochodów spółek,
WNT- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
WDT- Dostawa wewnątrzwspólnotowa
PTU- Podatek od towarów i usług,
PFRON- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
MF- Ministerstwo Finansów
GUS- Główny Urząd Statystyczny.

11:37, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »