Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
RSS
piątek, 20 marca 2015

Spółka akcyjna jest to jedna z form prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w Rzeczpospolitej Polskiej. Należy do grupy spółek kapitałowych. Opiera się na obiegu akcji, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników. Wynosić musi minimalnie 100 tys. złotych. Podzielony jest on na akcje o równej wartości. Mogą być one kupowane i sprzedawane na giełdzie.

Zasady prowadzenia takiej formy działalności gospodarczej regulowane są w Kodeksie Spółek Handlowych.

Za zobowiązania spółki nie odpowiada akcjonariusz, ponosi on jedynie odpowiedzialność co do wielkości wniesionego wkładu.

Spółka akcyjna, jako że posiada osobowość prawną, posiada także swoje organy:

  • Zarząd,
  • Rada Nadzorcza,
  • Walne Zgromadzenie.