Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
RSS
piątek, 29 grudnia 2017

Wiele osób pyta o to czy jeżeli korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na stosunkowo niewielkie obroty wówczas czy także musi generować Jednolity Plik Kontrolny?

Osoby zwolnione z podatku VAT zwolnione są także z obowiązku comiesięcznego przesyłania JPK_VAT. Nie oznacza to jednak całkowitego zwolnienia z JPK.

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT od 1 lipca 2018 roku muszą sporządzać i przekazywać na wezwanie do urzędu JPK w formie następujących struktur:

-JPK_FA - zawiera dokumenty sprzedaży wydane nabywcom niezależnie od ich tytułu.
-JPK_PKPIR - zobowiązani są do jego generowania przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów.
-JPK_WB - sporządzany w systemie bankowym stąd też to bank przedsiębiorcy zajmuje się jego przygotowaniem oraz pobraniem.

07:10, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 22 grudnia 2017

Czasem dochodzi do sytuacji gdy pracodawcy nieodpłatnie wykonują różne świadczenia. Czy należy umieścić je w rozliczeniu PIT?

Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń ustala się następująco:
1. Jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi, które wchodzą w zakres działalności gospodarczej osoby dokonującej świadczenia wówczas wartość określa się według cen stosowanych wobec innych odbiorców.
2. Gdy przedmiotem świadczeń są usługi zakupione wówczas wartość ustala się według cen zakupu.
3. Jeśli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku to wartością pieniężną jest równowartość czynszu jaki przysługuje zawarcie umowy tego budynku lub lokalu.
4. W pozostałych przypadkach wartość należy określić na podstawie cen rynkowych stosowanych podczas oświadczenia usług lub udostępniania rzeczy bądź praw do niej.

 

Zobacz też:  Podatek od sprzedaży detalicznej 

piątek, 15 grudnia 2017

Pożyczki społecznościowe często znane również jako social lending polegają na wzajemnym pożyczaniu sobie środków pieniężnych przez osoby fizyczne. Osoba zainteresowana pobraniem pożyczki wystawia swoje ogłoszenie, w którym ustala warunki uzyskania określonej kwoty. Inwestorzy przeglądają powstałe w ten sposób tabele ofert i decydują komu przekazać swoje środki.

Dla kogo pożyczka społecznościowa? Jest to szansa przede wszystkim dla osób, które bardzo potrzebują funduszy, jednak przez swoją niewielką zdolność kredytową nie mogą liczyć na otrzymanie tych środków od instytucji finansowych. Jak zdobyć tego typu wsparcie? Wystarczy wejść na odpowiednią stronę, przejść procedurę weryfikacyjną, ogłosić się i czekać na osoby zainteresowane.

Osoby, które po raz pierwszy dowiadują się o pożyczkach społecznościowych w pierwszej kolejności zazwyczaj pytają o ich bezpieczeństwo.
Pożyczki zawierane przez Internet wśród większości osób budzą niepewność i zdystansowanie stąd też niewielkie zainteresowanie tego typu usługami na terenie naszego kraju. Tymczasem jest to rozwiązanie bardzo korzystne oraz bezpieczne. Oferty bowiem wystawiane są na zaufanych portalach, a w celu weryfikacji należy podać dane ze swojego dowodu osobistego oraz indywidualny rachunek bankowy. Za pomocą tego typu portali można uzyskać raczej niskobudżetowe pożyczki.

piątek, 08 grudnia 2017

Kredyt kupiecki jest zgodą sprzedającego na otrzymanie zapłaty za towar bądź wykonaną dostawę, po upływie terminu dostawy. Może zostać potwierdzony zarówno umową, jak i ustalonymi warunkami i terminem płatności.

Jako, że niewielkie firmy dysponują raczej niewielkim kapitałem zakładowym nie mogą one liczyć na uzyskanie krótkoterminowych pożyczek od banków, gdyż dysponują one niewielką zdolnością kredytową. W takich sytuacjach kredyt kupiecki jest idealnym rozwiązaniem. Przyjmuje on dwie formy, kredytu odbiorcy w formie zaliczki oraz kredytu dostawcy.

Najczęściej przyjmuje się okres odroczenia wynoszący 30 dni. Termin ten zazwyczaj podlega jednak negocjacjom.

Kredyt kupiecki zabezpieczony jest przez odpowiednie ubezpieczenie. Chroni to przed upadłością oraz zatorami płatniczymi. Należy jednak podkreślić, że aż 20% wkładu własnego potrąca wierzyciel podczas wypłaty kwoty wynikającej z umowy ubezpieczenia.

piątek, 01 grudnia 2017

Wysokość wynagrodzenia to największy motywator dla pracownika. Równie ważna jest forma umowy na podstawie, której ma on wykonywać w swoją pracę. Jak kwestia ta prezentuje się w Polsce w obecnym roku?

Wynagrodzenie nominalne Polaków wzrosło średnio o 4 punkty procentowe. Wyższe zarobki niż średnia krajowa, (czyli 4055 zł) odnotowano tylko w pięciu województwach: województwie mazowieckim, pomorskim, dolnośląskim, śląskim i małopolskim. Badania wykazują jednak, że największy odsetek Polaków pracuje za pensję w przedziale 2054-3081 złotych miesięcznie. Liczba osób, których wynagrodzenie przewyższa 18 000 zł wzrosła niemal o 400 tysięcy osób.

Najbardziej opłacalne branże stanowią górnictwo i wydobywanie, produkcja wyrobów tytoniowych oraz wytwarzanie i zaopatrzenia w energie.

pensja_Polaka2