Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
RSS
środa, 23 listopada 2016

Więcej o poradach prawnych w Krakowie znajdziesz w załączonym odnośniku!

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w państwie pełnią podatki. Wbrew odczuciom niektórych obywateli nie mają one jedynie uprzykrzyć im życia, wręcz przeciwnie mają wpłynąć na poprawę jego jakości poprzez wsparcie instytucji publicznych.

Niestety system podatkowy w Polsce wciąż pozostawia wiele do życzenia. Z tego powodu większość przedsiębiorców decyduje się na optymalizację. Kwestia ta jest bardzo kontrowersyjna, gdyż wiele osób postrzega to jako działanie przeciwko państwu.

Spróbujmy jednak zrozumieć inwestorów. Po pierwsze podkreślmy, że optymalizacja podatkowa jest w całkowicie zgodna z polskim prawem. Polega ona na wykorzystywaniu możliwych sposobności do ograniczenia swoich należności wobec państwa.

Aktualny system znacząco obciąża zwłaszcza największe firmy. Brak wykorzystania możliwości optymalizacyjnych istotnie osłabia ich budżet, co bezpośrednio wpływa na znaczne ograniczenie jej rozwoju, a to z kolei rzutuje na utratę przewagi konkurencyjnej.

Co istotne jeszcze kilka lat wstecz większość Polaków obniżanie należności podatkowych wobec państwa traktowało z przychylnością. Aktualnie tendencje te kuriozalnie się zmieniły, co świadczy wyłącznie o wzroście ich świadomości obywatelskiej.

12:01, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
środa, 16 listopada 2016

Inwentaryzacja definiowana jest jako zabieg, mający na celu sporządzenie szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Najprościej jednak mówiąc polega ona na sporządzeniu spisu rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych elementów, które wchodzą w przedsiębiorstwo i porównaniu ich z ilością zawartą w ewidencji księgowej oraz wyjaśnienie różnic pomiędzy tymi wartościami.


Niezgodność powyższych danych wynika zazwyczaj z dwóch powodów:
- zmian naturalnych cech przedmiotów (np. wysychanie, przeterminowanie się towarów, niedokładne pomiary),
- występowania błędów oraz nadużyć zarówno ze strony pracowników, jak i konsumentów (pomyłki liczbowe w dokumentacji, kradzieże).


Głównym zadaniem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

Wyróżniamy jej następujące formy:
- spis z natury,
- uzgadnianie sald z kontrahentami,
- weryfikacja stanu ewidencyjnego.

Inwentaryzację należy przeprowadzić minimum jeden raz w przeciągu roku obrotowego.

11:18, poradyprawnekrakow
Link
środa, 09 listopada 2016

Konta księgowe można podzielić na konta syntetyczne (księgi głównej) oraz analityczne (księgi pomocniczej).


Konta syntetyczne dotyczą ewidencji operacji gospodarczych, które dotyczą całych grup aktywów i pasywów. Na ich podstawie są dostarczane informacje, ukazywane w bilansie i sprawozdaniu finansowym. Sposób prowadzenia ewidencji na nich, polegający na stosowaniu reguły podwójnego zapisu, zapewnia bilansowanie danych liczbowych. Do kont księgi głównej oprócz kont bilansowych, zalicza się również konta wynikowe.


Przykładami tego rodzaju kont są:
- 010 Środki trwałe,
- 020 Wartości niematerialne i prawne,
- 100 Kasa,
- 310 Materiały,
- 500 Koszty działalności podstawowej.


Konta analityczne są kontami pomocniczymi, służącymi prowadzeniu dokładniejszej ewidencji gospodarczej, a więc mają charakter pomocniczy. Stosuje się na nich pojedynczy zapis księgowy, gdyż jest on powtórzeniem zapisu na kontach głównych. Ich powstanie odbywa się w wyniku poziomego podziału kont syntetycznych.


Konta te stosowane są zazwyczaj dla:
- środków trwałych,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
- rozrachunków z pracownikami,
- operacji zakupu i sprzedaży, kosztów.

środa, 02 listopada 2016

W rachunkowości istnieje zasada, że spółki, które nie przekroczą limitu księgowego (gdy roczne obroty wynoszą równowartość 1200 000 euro) mogą stosować uproszczone metody księgowości czyli KPiR lub w niektórych przypadkach ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy kartę podatkową.

Jak to się jednak w prawie często zdarza są wyjątki.

Pośród spółek stanowią je: spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjna) oraz, spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna. Spółki kapitałowe podobnie jak inne, będące wyjątkami prowadzą rachunkowość w formie księgi rachunkowej. Zakres obowiązków księgowych jest znacznie większy. Należy między innymi utworzyć zakładowy plan kont, prowadzić księgę rachunkową, sporządzać coroczne sprawozdanie finansowe i składać je w Urzędzie Skarbowym i KRS.

Przyznać trzeba, że prowadzenie rachunkowości w spółkach kapitałowych jest trudne i wymaga poświecenia, zwłaszcza czasu. Jest to powód tego, że przedsiębiorstwa tego typu zlecają prowadzenie swojej księgowości biurom rachunkowym. Jest to nie tylko najwygodniejsze rozwiązanie, które nie generujące wysokich kosztów.

16:19, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »