Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
RSS
piątek, 16 marca 2018

Działalność niezarejestrowana to pewnego rodzaju „firma na próbę”. Właściciel nie ma obowiązku rejestrowania jej w CEIDG oraz opłacania składek ZUS.

Właścicielem firmy niezarejestrowanej może być przedsiębiorca, który:

  • nie prowadził działalności w ciągu ostatnich 60 miesięcy,

  • działa osobiście jako osoba fizyczna (pomijając spółkę cywilną),

  • wykonuje działalność , która nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń itp.

  • przychód z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Podatek z tego rodzaju działalności odprowadzany jest na zasadach ogólnych – skala podatkowa.

Właściciele mają możliwość wystawiania rachunków z podstawowymi informacjami o firmie oraz usłudze.

Osoby zakładające działalność niezarejestrowaną są nazywane przedsiębiorcami ale tylko w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a nie na płaszczyźnie przepisów publicznoprawnych.

Działalność musi zostać zarejestrowana po przekroczeniu ustalonego limitu przychodu.

 

08:51, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 09 marca 2018

Przedsiębiorcy posiadają prawo do korygowania JPK_VAT nawet jeżeli jest to już kolejna korekcja. Uprawnienie to ulega zawieszeniu w czasie trwania postępowania podatkowego bądź w momencie trwania kontroli podatkowej w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą.

Deklaracje rozumiane są jako informacje do składania których zobowiązani są podatnicy. Deklaracją taką jest zatem również Jednolity Plik Kontrolny zawierający informacje o prowadzonej ewidencji z zakresu podatku od towarów i usług. Obowiązek comiesięcznego składania tych deklaracji wynika z Ordynacji podatkowej.

Korekcja JPK_VAT polega na przesłaniu nowego pliku, w którym będą znajdowały się poprawione dane. Kolejna korekcja będzie zatem wysłaniem zupełnie nowego pliku JPK_VAT. Jeżeli chodzi o okresy rozliczeniowe przed styczniem 2018 wówczas składając korektę konieczne jest posługiwanie się trzecią wersją aktualnego programu.

 

Zobacz również: Pomoc w składaniu JPK_VAT 

piątek, 02 marca 2018

 

Tajemnica handlowa określa nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica handlowa to m.in.:

  • koszt wytworzenia produktu;
  • informacje o Klientach;
  • dane na temat źródeł zaopatrzenia firmy;
  • kontakty biznesowe;

Jeżeli pracownicy będą stosować się do tajemnicy handlowej, to konkurencja będzie miała mniejsze szansę na pokonanie firmy na rynku.

 

11:57, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 23 lutego 2018

 

Księgowość w oparciu o rzetelne informacje - poznaj nasz blog!

***

 

W 2017 roku limit zwolnienia podmiotowego w VAT został podniesiony ze 150 000 zł do 200 000 zł i w 2018 również taka kwota zostanie utrzymana.

 

Dla kogo limit?

Z tej wysokości limitu mogą korzystać przedsiębiorcy których roczny obrót nie przekracza w złotych równowartości 40 000 EUR.

 

Dlaczego to rozwiązanie jest tak korzystne dla przedsiębiorców?

Pierwszym powodem tego jest fakt, że nie muszą oni poświęcać swojego czasu na naliczanie podatku i odprowadzanie go do urzędu skarbowego oraz na przygotowywanie okresowych deklaracji a także korzystne jest to, że przy transakcjach z nieuczciwymi kontrahentami, którzy nie dokonają zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę przedsiębiorcy nie płacą do US kwoty podatku z własnej kieszeni.

 

Polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze zwolnienia pod warunkiem, że nie przekroczą limitu 200 000 zł obrotu.

piątek, 16 lutego 2018

 

Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z outsourcingu prawnego, który umożliwia bezpieczne podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Outsourcing prawny polega na powierzeniu świadczenia kompleksowych usług prawnych zewnętrznym firmom outsourcingowym zatrudniającym prawników różnych specjalności.

Zalety outsourcingu prawnego:

  1. Doradztwo prawne z różnych dziedzin

Jeden prawnik z pewnością nie posiada wiedzy na temat każdej dziedziny prawa. Outsourcing prawny to dostęp do wiedzy wielu prawników, którzy pomagają podejmować rozsądne decyzje zarówno przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym.

  1. Mniejsze koszty

Jednorazowa porada prawna często dla wielu osób jest kosztownym rozwiązaniem, na które nie każdy może sobie pozwolić. Ten rodzaj outsourcingu jest właściwym rozwiązaniem w szczególności dla osób prowadzących przedsiębiorstwo. Właściciel nie musi zatrudniać pracownika na etacie, ponieważ outsourcing prawny umożliwia współpracę z szerokim gronem specjalistów.

 

08:23, poradyprawnekrakow
Link Komentarze (1) »
piątek, 09 lutego 2018

Od 2018 roku do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego zobowiązani zostali wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości firmy, jaką prowadzą. Kwestia ta sprawia ogromne trudności zwłaszcza mikroprzedsiębiorcom, którzy po raz pierwszy zostali obciążeni tym obowiązkiem. Z tego powodu została rozpoczęta kampania informacyjno-edukacyjna, która ma ułatwić właścicielom najmniejszych podmiotów gospodarczych prawidłowo złożyć JPK_VAT. Czas na to mają do 26. lutego bieżącego roku.

Mikroprzedsiębiorcy będą mogli generować JPK_VAT za pomocą specjalnej aplikacji e-mikrofirma, którą można pobrać ze strony www.jpk.mf.gov.pl. Korzystanie z tej aplikacji jest całkowicie darmowe, dzięki czemu przedsiębiorcy nie muszą narażać się na dodatkowe opłaty. Podpis elektroniczny, którym przedsiębiorca musi potwierdzić swoje zgłoszenie można założyć w każdym urzędzie, a nawet przy pomocy Internetu.

W razie jakichkolwiek pytań podatnik może zwrócić się do specjalistów dostępnych pod numerem 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych).

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O JPK DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW -> KLIK

07:34, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 02 lutego 2018

Sprzedaż mieszana, a więc jednoczesna sprzedaż towarów, a także usług zwolnionych z VAT-u, a także opodatkowanych na zasadach ogólnych.


Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż mieszaną mają obowiązek podzielenia wydatków powiązanych z działalnością na trzy grupy:

1. Zakupy powiązane ze sprzedażą zwolnioną.

2. Zakupy powiązane ze sprzedażą opodatkowaną.

3. Zakupy mogące służyć obu rodzajom sprzedaży.


Wszelkie wydatki z pierwszej grupy nie dają możliwości rozliczenia VAT-u, a z kolei wydatki z grupy drugiej są do tego zobowiązane. VAT z grupy trzeciej jest rozliczany według współczynnika, który jest obliczany na podstawie proporcji sprzedaży opodatkowanej do całości sprzedaży. Proporcje są ustalane jako stosunek sprzedaży opodatkowanej do wysokości całej sprzedaży, która została zrealizowana przez przedsiębiorcę.

13:36, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 26 stycznia 2018

Umowa poręczenia sporządzana jest w celu zabezpieczenia wierzytelności. Poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązania na rzecz wierzyciela w wypadku gdyby dłużnik nie wywiązał się z zobowiązania. Tym samym poręczyciel staje się współdłużnikiem, a więc solidarnie odpowiada za zobowiązania.

Umowa taka zawierana jest pomiędzy wierzycielem, a poręczycielem. Dłużnik nie musi nawet wiedzieć o tym fakcie. W oświadczeniu określony jest poziom długu określony kwotowo bądź procentowo.

Bardzo ważnym elementem danej umowy jest określenie odpowiedzialności poręczyciela. Może mieć ona charakter ograniczony do zobowiązania głównego bądź do dodatkowych świadczeń np. odsetek za zwłokę, kary umowne itd. Zależy to przede wszystkim od zapisów w umowie.

Jeżeli dłużnik nie spełni świadczenia wówczas wierzyciel ma prawo wystąpić z roszczeniem do poręczyciela, który jest zobowiązany do regulacji długu.

 

07:32, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 19 stycznia 2018

Profil zaufany jest bezpłatnym narzędziem, które potwierdza tożsamość w Internecie. Dzięki temu osoba nim dysponująca może korzystać z licznych usług online na portalach urzędowych. Przy jego użyciu można załatwić sprawy na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nawet założyć działalność w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Aktualnie profil ten okaże się szczególnie przydatny. Za jego pomocą będziesz bowiem mógł prawidłowo złożyć Jednolity Plik Kontrolny z zakresu podatku VAT. Dzięki jego zastosowaniu w dniu wysyłki będziesz w pełni przygotowany do autoryzacji.
Od 2018 roku do wysyłania Jednolitego Pliku kontrolnego VAT zobowiązani zostali wszyscy przedsiębiorcy, którzy składają deklaracje VAT-7 i VAT-7K.
Obowiązek złożenia JPK_VAT za styczeń kończy się 26 lutego 2018 r. Wysyłka pliku możliwa będzie już 1. lutego za pomocą nieodpłatnych aplikacji udostępnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

piątek, 12 stycznia 2018

W rocznej deklaracji PIT-4R przedsiębiorca wykazuje podatek dochodowy swojego pracownika. Pracodawca wylicza go i pobiera z pensji danego pracownika, jest on bowiem częścią składową kwoty brutto jego wynagrodzenia. Podatek ten w pełni stanowi koszt uzyskania przychodu w danej firmie.

Co jednak niezwykle istotne, odprowadzenie podatku dochodowego za pracownika jest obowiązkiem przedsiębiorcy nawet jeżeli jego działalność wykazała stratę.

Pobrane zaliczki z tytułu PIT-4 odprowadza się na konto właściwego względem siedziby firmy urzędu skarbowego. Przedsiębiorca musi też złożyć do końca stycznia roku następnego deklarację PIT-4R łącznie z wyszczególnieniem zaliczek pobranych i odprowadzonych za rok poprzedni.

Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą sankcje prawne.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 11