Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
RSS
piątek, 21 lipca 2017

 

Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki prawne pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego (majątkowe stosunki gospodarcze).

 

Ten rodzaj prawa opiera się na dwóch zasadniczych kryteriach:

  • podmiotowym - reguluje stosunki prawne z udziałem przedsiębiorców,
  • przedmiotowo-funkcjonalnym - reguluje stosunki majątkowe w obrocie gospodarczym za pomocą metody cywilno-prawnej.

 

Działalność gospodarcza jest przedmiotem prawa gdy:

  • zaspokaja potrzeby osób trzecich;
  • prowadzona jest w sposób zawodowy oraz stały;
  • prowadzona jest w jednej z przewidzianych w tym celu form organizacyjno-prawnych;
  • ma charakter zarobkowy.

 

Kwestie regulowane przez prawo gospodarcze prywatne:

  • strój i organizacja przedsiębiorców
  • czynności handlowe
  • prawo papierów wartościowych.
10:08, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 13 lipca 2017

Kodeks pracy jasno określa, że pracodawca może dopuścić do pracy wyłącznie pracownika, który posiada aktualne orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, czyli wstępne badanie do pracy.

Do jego wykonania zobowiązane są osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy, młodociani pracownicy oraz pracownicy przenoszeni na inne stanowiska, których warunki mogą być szkodliwe bądź uciążliwe dla zdrowia.

Na badania takie kieruje pracodawca. Skierowanie należy wydać w dwóch egzemplarzach; dla lekarza oraz osoby kierowanej na wykonanie badań. Pracodawca z kolei musi dysponować kopią, którą powinien przechowywać wraz z danymi osobowymi pracownika.

Skierowanie powinno zawierać stanowisko oraz informacje dotyczące niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników. Jeżeli lekarz stwierdzi przeciwwskazania do danej pracy wówczas nawiązanie stosunku pracy będzie niemożliwe.

czwartek, 06 lipca 2017

Chcesz uzyskać poradę prawną? -> ZAPRASZAMY

Wielu przedsiębiorców błędnie zakłada, iż nie jest możliwa trwała utrata wartości aktyw. Tymczasem z utratą wartości mamy do czynienia, gdy zaistnieje prawdopodobieństwo, iż składnik aktywów w przyszłości może nie przynosić całości lub części przewidywanych korzyści ekonomicznych. Za korzyści te można uznać wpływy środków pieniężnych związane z danym aktywem, pomniejszone o prognozowane wydatki pieniężne, konieczne w celu wypracowania przez ten składnik prognozowanych zysków.

Podczas oceny poszczególnych składników aktywów wykorzystuje się poniższe kryteria oceny:

1.Wartości niematerialne i prawne:
-okres wygaśnięcia praw majątkowych;
-aktualna cena sprzedaży netto;
-wpływ aktywu na aktualną rentowność jednostki.

2.Rzeczowy majątek trwały:
-wykorzystanie środka trwałego;
-postęp technologiczny;
-efektywność ekonomiczna;
-wartość odtworzeniowa lub kwota podlegająca ubezpieczeniu.

3.Inwestycje:
-ocena bieżącej rentowności;
-prognozowane przepływy pieniężne;
-otrzymane oferty zakupu lub oferty sprzedaży dokonywane na aktywnym rynku;
-reakcje potencjalnych nabywców na własne oferty sprzedaży.


4.Rzeczowy majątek obrotowy.


5.Utrata przydatności związana z:
-postępem technicznym;
-spadkiem koniunktury;
-uszkodzeniem;
-przeterminowaniem;
-brakiem zbytu.

 

czwartek, 29 czerwca 2017

Zapraszamy na naszą Stronę Główną!

Praca jako freelancer ostatnimi czasy stała się bardzo popularna. Jednak czym tak naprawdę zajmuje się osoba z takim tytułem?

Mówi się, że freelancer to nie praca, a styl pracy i w pewnym stopniu można się z tym zgodzić. Freelancer to “wolny strzelec”, który sam decyduje kiedy i dla kogo pracuje. Brzmi jak bajka nieprawdaż?
Cóż taka forma zatrudnienia ma zarówno swoje zalety, jak i kilka dosyć istotnych wad.
Do mocnych stron należy zaliczyć niezależność, samodzielność podejmowania decyzji, brak kontroli szefostwa, duże możliwości rozwoju. Te mniej korzystne aspekty freelancingu stanowią brak stabilności finansowej, pogoń za zleceniami oraz ogromna konkurencja na rynku.

Istnieje kilka zawodów, które świetnie odnajdują się w freelancingu. Należą do nich chociażby dziennikarze, graficy komputerowi, programiści, tłumacze, fotografowie, czy też copywriter’owie.

Niestety freelancer zazwyczaj pracuje w oparciu umowy o dzieło, co jak wiadomo nie niesie ze sobą zbyt dużo plusów. Co prawda wówczas nie jesteśmy zobowiązani do regulacji podatku dochodowego oraz składek do ZUS I VAT, jednak pracując tak przez dłuższy okres czasu pozbywamy się prawa do emerytury.

środa, 21 czerwca 2017

Z odwrotnym obciążeniem podatnicy spotykają się bardzo rzadko, jako jednak, że zjawisko takie istnieje myślę, że warto je wyjaśnić.

Odwrotne obciążenie polega na odwróceniu obowiązku regulacji VAT podczas przeprowadzania transakcji, w związku z czym regulację podatku VAT zobowiązany jest przeprowadzić kupujący, a nie osoba, która sprzedała swoje produkty bądź usługi.

Sytuacja taka dotyczy przede wszystkim wyrobów ze stali, odpadów szklanych, papierowych, z tworzyw sztucznych, z tektury oraz wyrobów z miedzi.

Aby obciążyć kupującego obowiązkiem rozliczenia VAT-u należy spełnić następujące kryteria:
-dokonującym dostawy musi być podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, a więc dostawcą jest podatnik VAT czynny, niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość sprzedaży.
-nabywcą jest podatnik, będący przedsiębiorcą,
-dostawa nie jest objęta zwolnieniem z VAT z tytułu dostawy towarów używany

środa, 14 czerwca 2017

Coraz więcej osób decyduje się podjąć ryzyko i założyć własną firmę. Nic w tym dziwnego. Własna działalność to możliwość spełnienia się zawodowo, przy jednoczesnym spełnianiu pasji oraz zwiększeniu swoich zarobków.


Aktualnie największą popularnością cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i to właśnie one najczęściej wybierane są celu poprowadzenia własnej firmy. Przedsiębiorcy zazwyczaj kierują się możliwością jej szybkiej i łatwej rejestracji, a także stosunkowo niedużym kapitałem zakładowym.


Niestety osoby, które zdecydowały się na ten wariant właśnie z powyższych przyczyn w czasie funkcjonowania spółki na rynku mogą przeżyć ogromne rozczarowanie. To jedna z najdroższych form prowadzenia działalności, gdyż wymaga prowadzenia księgowości w formie pełnej. Ta z kolei wymaga uzupełniania ksiąg handlowych, a do tego uprzywilejowane są wyłącznie wyspecjalizowane jednostki. Przedsiębiorcy są zatem zmuszeni do przekazania firmowej księgowości zawodowym księgowym. Outsourcing niestety jest usługą dosyć kosztowną i może znacząco osłabić budżet wschodzącego przedsięwzięcia.

09:27, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
środa, 07 czerwca 2017

Księga rachunkowa jest jedną z metod prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach.

Do jej elementów zalicza się dziennik księgowy, w którym rejestruje się operacje gospodarcze, księgi kont głównych (syntetycznych) i pomocniczych (analitycznych). Dodatkowo w skład ksiąg rachunkowych wchodzą zestawienia obrotów i sald kont oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

środa, 31 maja 2017

Otworzenie firmy wiąże się z koniecznością poprowadzenia jej księgowości. Sposób jej prowadzenia należy zawrzeć już w momencie rejestracji przedsiębiorstwa, a konkretnie we wniosku CEIDG-1.


Wyróżniamy 3 podstawowe sposoby na prowadzenie księgowości:


1. Zatrudnienie księgowego

Opcja ta jest najbardziej korzystna dla dużych firm, gdyż zapewnia stałą i indywidualną opiekę księgowa dla danego przedsiębiorstwa. Opcja ta wymaga jednak etatowego zatrudnienia jednostek, co związane jest z dodatkowymi opłatami między innymi kosztami ubezpieczenia.


2.Wynajęcie biura rachunkowego

Opcja ta jest tańsza niż zatrudnienie etatowca, zapewnia tym samym specjalistyczną opiekę księgową. Niestety i ta opcja bardzo często przewyższa możliwości niewielkich przedsiębiorców. Aktualnie bardzo popularne wśród rachunkowych biur stały się usługi świadczone online. Są one znacznie tańsze niż te świadczone przez tradycyjne placówki, jednak pozwalające zapewnić równie wysoki standard obsługi.


3. Samodzielne prowadzenie księgowości

Jest to wariant najtańszy, jednak dostępny jedynie dla najmniejszych jednostek. Prowadzenie księgowości jest bowiem bardzo skomplikowane, wymaga wypełnienia masy wniosków, dopełnienia szeregu formalności itd.


Duże firmy zobowiązane są wynajęcia specjalistów. Samodzielne prowadzenie rozrachunków nie zapewni im poprawności, która wpłynie na bezpieczeństwo firmy.

środa, 24 maja 2017

W jednym z wcześniejszych wpisów pisaliśmy na temat wad oraz zalet spółki cywilnej. Zapraszania się z TYM artykułem!

*****

Insourcing, a więc rozwiązanie postrzegane w świecie biznesu jako przeciwieństwo outsourcingu. W głównej mierze polega na tym, aby pewne procesy oraz działania biznesowe jednostki, które realizowane są w ramach działalności gospodarczej przez firmy z zewnątrz, przekazać do wyodrębnionych oraz wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych w danym przedsiębiorstwie.


Insourcing jest bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku kontrolowania krytycznych procesów biznesowych bądź włączania do organizacji kluczowych kompetencji. Częstym powodem stosowania insourcingu jest chęć uniknięcia zwolnień w firmie, co nie zawsze jest korzystne dla firmowych finansów, ponieważ jeżeli tylko firma zewnętrzna jest w stanie zająć się niektórymi procesami, to warto ją powierzyć w ręce specjalistów.


Tak, jak wszystko, tak również insourcing oraz outsourcing mają swoje wady i zalety. Jest to jednak wybór ściśle związany z funkcjonowaniem firmy, a takie wybory koniecznie powinny zostać poparte dokładnie przeprowadzoną analizą opłacalności.

11:17, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 12 maja 2017

Liczne grono przedsiębiorców zastanawia się nad tym, dlaczego mała księgowość jest nazywana uproszczoną i czym różni się od pełnej księgowości. Fakt, podjęcie decyzji nie należy do prostych... Bez wątpienia przed jej podjęciem należy przeprowadzić wnikliwą analizę każdej z opcji. Różnice nie pojawiają się jedynie w kwestii rozliczeń, ale także w kwestii informacji, które dana księgowość jest w stanie dostarczyć.


W przypadku małej księgowość inaczej nazywanej uproszczoną, do jej prowadzenia upoważnione są osoby fizyczne oraz prowadzone przez nie spółki cywilne, jawne, a także partnerskie. Jedynym wymogiem są przychody netto osiągnięte w ubiegłym roku obrotowym, których równowartość w złotówkach nie powinna wynieść więcej niż 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę. Forma ta jest prostsza niż księgowość pełna, ponieważ w jej skład wchodzi ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, a także księga przychodów i rozchodów.


W przypadku pełnej księgowości, jest ona nieco bardziej skomplikowana, gdyż polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, gdzie odnotowuje się zarówno transakcje gotówkowe, jak i bezgotówkowe. Istnieje jednak możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych przy pomocy osób trzecich lub pomocy profesjonalnych biur rachunkowych, co sprawia, że obowiązek ten nie jest już taki straszny. Ogromną zaletą pełnej księgowości jest ilość informacji, które przedsiębiorca jest w stanie uzyskać w czasie jej prowadzenia. Informacje te dotyczą m.in. sytuacji finansowej firmy.

09:57, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 8