Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
Blog > Komentarze do wpisu

Działalność niezarejestrowana

Działalność niezarejestrowana to pewnego rodzaju „firma na próbę”. Właściciel nie ma obowiązku rejestrowania jej w CEIDG oraz opłacania składek ZUS.

Właścicielem firmy niezarejestrowanej może być przedsiębiorca, który:

  • nie prowadził działalności w ciągu ostatnich 60 miesięcy,

  • działa osobiście jako osoba fizyczna (pomijając spółkę cywilną),

  • wykonuje działalność , która nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń itp.

  • przychód z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Podatek z tego rodzaju działalności odprowadzany jest na zasadach ogólnych – skala podatkowa.

Właściciele mają możliwość wystawiania rachunków z podstawowymi informacjami o firmie oraz usłudze.

Osoby zakładające działalność niezarejestrowaną są nazywane przedsiębiorcami ale tylko w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a nie na płaszczyźnie przepisów publicznoprawnych.

Działalność musi zostać zarejestrowana po przekroczeniu ustalonego limitu przychodu.

 

piątek, 16 marca 2018, poradyprawnekrakow

Polecane wpisy