Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
Blog > Komentarze do wpisu

PIT - 4R za zatrudnionego pracownika

W rocznej deklaracji PIT-4R przedsiębiorca wykazuje podatek dochodowy swojego pracownika. Pracodawca wylicza go i pobiera z pensji danego pracownika, jest on bowiem częścią składową kwoty brutto jego wynagrodzenia. Podatek ten w pełni stanowi koszt uzyskania przychodu w danej firmie.

Co jednak niezwykle istotne, odprowadzenie podatku dochodowego za pracownika jest obowiązkiem przedsiębiorcy nawet jeżeli jego działalność wykazała stratę.

Pobrane zaliczki z tytułu PIT-4 odprowadza się na konto właściwego względem siedziby firmy urzędu skarbowego. Przedsiębiorca musi też złożyć do końca stycznia roku następnego deklarację PIT-4R łącznie z wyszczególnieniem zaliczek pobranych i odprowadzonych za rok poprzedni.

Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą sankcje prawne.

piątek, 12 stycznia 2018, poradyprawnekrakow

Polecane wpisy