Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
Blog > Komentarze do wpisu

Dowód księgowy

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę przewija się cała masa dokumentów. Nie każdy z nich stanowi jednak dowód księgowy. 

Dowody księgowe to podstawa zapisów księgowych. Aby konkretne akta stanowiły dowody księgowe zawierać muszą określone elementy, które umożliwiają szczegółowe odzwierciedlenie dokonanej operacji gospodarczej.

Podstawowe elementy dowodów księgowych:
-rodzaj dowodu i numer identyfikacyjny,
-dane stron dokonujących operacje gospodarcze,
-opis dokonanej operacji (istotne jest aby treść była zrozumiała i pełna),
-data przeprowadzenia operacji,
-podpis osoby, która dany dowód wystawia oraz jednostki, która go przyjmuje,
-stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.  

Dokumenty księgowe dzielimy na:
-dowody zewnętrzne obce- czyli akta otrzymane od zewnętrznych kontrahentów,
-dowody zewnętrzne własne- dokumenty, które są wystawiane przez wewnętrzną jednostkę, a następnie przekazywane w oryginale kontrahentom.
-dowody wewnętrzne- obejmują ewidencjonowanie operacji zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa.  

 

środa, 10 sierpnia 2016, poradyprawnekrakow

Polecane wpisy